mars 2014

You are browsing the site archives for mars 2014.

Aktiviteter som kräver simultankapacitet

Aktiviteter som kräver simultankapacitet

Vissa aktiviteter kräver större förmåga än andra att kunna flera saker samtidigt. Jonglering är en av dessa som kräver rätt så stor simultankapacitet, framförallt om det ska ske på avancerad nivå. Här ska vi presentera varför samt ytterligare en aktivitet. Jonglering Jonglering är som vi vet inte så lätt att utföra till en början, bollarna…

Bra för hjärnan

Bra för hjärnan

Visste du att jonglering faktiskt är bra för hjärnan? Att du genom att kontinuerligt jonglera kan få lättare att klara svåra uppgifter och lättare att koncentrera sig. Det har framkommit i en studie som Oxford University gjort.  Denna studie gick ut på att ett antal friska personer delades upp i två grupper.  Den första gruppen…