maj 2016

You are browsing the site archives for maj 2016.

Kopplingen mellan fysisk och mental hälsa

Kopplingen mellan fysisk och mental hälsa

Vetenskapen finner mer och mer samband mellan vår fysiska och psykiska hälsa. Det har sedan länge varit känt att du mår bättre av att röra på dig, men psykiska problem och sjukdomar har tidigare setts som helt skilda från det här och uteslutande behandlats med mediciner och olika former av terapi. Enligt Vårdguiden används fysisk träning…